Absoliuti Idile IMBER FLOS (imp.LTU)

Whippety w Polsce

Aktualizacja / Last update: 03.04.2023

Absoliuti Idile IMBER FLOS (imp.LTU) 

 


ur. / d.o.b. 2022-01-23

Umaszczenie / colour: płowe płaszczowe / fawn and white

Wł. / owner:  POL


Southpoint Isak Contemp Moscato Southpoint Rivarco Teller Of Tales Adagio Love Supreme
Rivarco Arwen
Librium's Remarkable Jazz Aberdeen Remarkable In Paris
Librium's Jazz Festival
Southpoint Glitter in the Dark Latin Lover da Roseira Brava Barnesmore Celtic Tiger
I Wannabe Princess da Roseira Brava
Barnesmore Beauty Queen Barnesmore Celtic Tiger
Barnesmore Bewitched
Absoliuti Idile Madonna Absoliuti Idile Engel Spiritual Twyborn Chinese Dragon Merci Isle Second Dawn
Twyborn Grey Gardens
Her Majesty Dominija Carry On Diesel Dream
Bicolour Tourmaline Dominija
Absoliuti Idile Geisha Valanti Märk Hur Vår Skugga Siprex Didrik
Valanti Virginia
Godetia Grace Dominija Rivarco Aragorn
Be Pretty Celestine Dominija

WYSTAWY / SHOWS
data
date
miejsce
place
ranga
type
sędzia
judge
klasa
class
wyniki
results
2023-03-18 PruszkówCWC Tadeusz Chwalny (POL) SZ WO2/2
2023-03-12 Nowy Dwór MazowieckiCWC Izabella Krasowska-Salamon (POL) SZ WO2/3


Copyright: Katarzyna Matusik