Whippety w Polsce

IMPORTY WYNIKI WYSTAW 2023

Sineterra SOTTORIVA

WYSTAWY / SHOWS
data
date
miejsce
place
ranga
type
sędzia
judge
klasa
class
wyniki
results
2023-02-12 GliwiceCACIB Hanna Woźna-Gil (POL) SZ WO2/6

Copyright: Katarzyna Matusik