Whippety w Polsce

BRODWINEK WYNIKI WYSTAW 2023

UKKA Brodwinek

WYSTAWY / SHOWS
data
date
miejsce
place
ranga
type
sędzia
judge
klasa
class
wyniki
results
2023-01-08 GdyniaCACIB Jeff Horswell (GBR) P VG/10

Copyright: Katarzyna Matusik