"D" "D" z Hrabiowskiego Rodu

Whippety w Polsce

Aktualizacja / Last update: 04.04.2019

"D" Z HRABIOWSKIEGO RODU

ur. / D.O.B. 1992-02-28

Coastwind's Rider Eyecatcher

Coastwind's Rider Otto Oldkins Square Dance Picador Casper
Miss-Rombos
Summerhill Mai-Lee Bokellas Sanmowgli
Fairway She's Sheeba
Coastwind`s Rider Stella Nova Oldkins Folk Dance Picador Casper
Miss-Rombos
Oldkins Twice As Good Oldkins Coastwinds Rider
Per-Mo`bile Good Looking Grace
Doris Cal Ismena

Black Magic's It's Handy Earl Of Felicity's Home Benny Of Felicity's Home
Nathaly Of The Rapid Dogs
Black Magic's Apealing Star Lionel The Grashopper
Judy vom Stillen Don
Bella Z Widoku Fairway Master Moody Blues Lillemark's Gay Boy
Fairway Fairy Dust
Heca Z Cichej Zagrody Almansor's Everett Peabody
Gaga Anaike


Doris Cal Ismana i miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


Dinar Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: białe w płowe łaty Colour: white and fawn
Wł.: Warszawa - hodowla Z HRABIOWSKIEGO RODU Owner: Warszawa (PL) - Z HRABIOWSKIEGO RODU kennel


Doris Cal Ismena i Dinar z Hrabiowskiego Rodu


Klubowa Chartów / Sighthound Club Show
Radom 1994
Doris Cal Ismena i Dinar z Hrabiowskiego Rodu


Dingo Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: pręgowane Colour: brindle
Wł.: Warszawa Owner: Warszawa (PL)


Klubowa Chartów / Sighthound Club Show
Radom 1994


Dolar Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: pręgowane Colour: brindle
Wł.: Przemy¶l Owner: Przemysl (PL)


Dragon Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: ciemne pręgowane Colour: dark brindle
Wł.: ŁódĽ Owner: Lodz (PL)


3 lata / 3 years
ŁódĽ 1995


Klubowa Chartów / Sighthound Club Show
Radom 1994


1 rok / 1 year
1993


1 rok / 1 year
1993


Drops Z Hrabiowskiego Rodu


Tytuły: Champion Polski (POL CH)
Umaszczenie: białe w płowe łaty /white and fawn
Wł.: Mysłowice POL

Diana Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: srebrne Colour: silver
Wł.: Sosnowiec Owner: Sosnowiec (PL)


"D" Z HRABIOWSKIEGO RODU

ur. / D.O.B. 1994-07-24 (3/2)

Coastwind's Rider Eyecatcher

Coastwind's Rider Otto Oldkins Square Dance Picador Casper
Miss-Rombos
Summerhill Mai-Lee Bokellas Sanmowgli
Fairway She's Sheeba
Coastwind`s Rider Stella Nova Oldkins Folk Dance Picador Casper
Miss-Rombos
Oldkins Twice As Good Oldkins Coastwinds Rider
Per-Mo`bile Good Looking Grace
Doris Cal Ismena

Black Magic's It's Handy Earl Of Felicity's Home Benny Of Felicity's Home
Nathaly Of The Rapid Dogs
Black Magic's Apealing Star Lionel The Grashopper
Judy vom Stillen Don
Bella Z Widoku Fairway Master Moody Blues Lillemark's Gay Boy
Fairway Fairy Dust
Heca Z Cichej Zagrody Almansor's Everett Peabody
Gaga Anaike

Dandy Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: białe w łaty Colour: white with patches


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


Dex Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: pręgowane Colour: brindle
Wł.: Warszawa Owner: Warszawa (PL)


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


Dylan Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: białe w łaty Colour: white with patches


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


Deyzi Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: płowe Colour: fawn


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


Dixi Z Hrabiowskiego Rodu


Umaszczenie: br±zowe Colour: brown
Wł.: Warszawa Owner: Warszawa (PL)


miot "D" z Hrabiowskiego Rodu


do strony hodowli

Copyright: Katarzyna Matusik